Pasūtījums par Zalktis vai Krivulis licenču iegādi


Pasūtītājs(vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums):      
Pasūtītāja e-pasta adrese (precīzi ievadīt):      
Komercreģistra reģ. nr(personas kods):      
Juridiskā adrese: pasta indekss:      
Juridiskā adrese:Pilsēta/novads, pagasts:      
Juridiskā adrese: Iela, mājas nr., dzīv.nr. vai mājas nosaukums:      
Ja  pasta sūtījumam jāizmanto cita adrese, to norādiet pilnu, arī norādiet saņēmēju tajā adresē:      
Kādu programmatūru vēlas iegādāties ?      
Instalācijas failu piegādāt:      
Licences veids:      
Iegādājamo licenču skaits      
Avansa rēķina piesūtīšanas kārtība:      
Piezīmes      
Ievadiet ciparu kodu 1856 :      
     

P.S. Pasūtījums tiks izsūtīts uz SIA Zalktis Programmas biroju un arī uz jūsu e-pasta adresi, ja ir norādīta pareiza jūsu e-pasta adrese.